Naszą pasją jest odkrywanie świata ZAPRASZAMY!
 
​Wizja naszego przedszkola
  • W przedszkolu każde powierzone nam dziecko postrzegamy, jako jedyny, niepowtarzalny dar i zadanie powierzone nam przez Boga, dlatego staramy się stale odkrywać, kim naprawdę jest poszczególne dziecko – poznawać jego osobowość, odkrywać talenty i uczyć je poruszania się w świecie zewnętrznym, w harmonii i miłości z innymi dziećmi, a także z dorosłymi.
  • Priorytetem naszej pracy jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z odkrytymi talentami, jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
  • Podstawą realizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego jest prawda o człowieku, którego źródłem, sensem i celem ostatecznym jest Bóg, jak również prawda o możliwościach jego rozwoju.
  • Korzystając z szansy, jakie daje nam położenie rozwijamy u dzieci wrażliwość na piękno i bogactwo otaczającego nas świata przyrody, oraz poczucie odpowiedzialności i troskę o to, co został nam powierzone.
  • Założenia dotyczące pracy naszego przedszkola realizujemy we współpracy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i ze środowiskiem lokalnym
  • Zatrudniamy wykwalifikowanych, kompetentnych i odpowiedzialnych nauczycieli, którzy towarzysząc dzieciom w procesie wychowania również wychowują się: są „z „ przedszkolakami, a nie jedynie „dla” przedszkolaków.
  • Systematycznie doskonalimy organizację i przebieg procesów wspomagania, oraz edukacji dzieci
  • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, podejmują trud budowania dobrych relacji opartych na wzajemnym porozumieniu, szacunku, zaufaniu i lojalności

Wydarzenia

Andrzejki
Listopad 2017
Jasełka
Grudzień 2017
Zebranie z rodzicami
2017

Nowinki

Wakacje
Zabawa
Biedronki
10.01.2017 o godz. 9:00 - Jasełka w wykonaniu Pszczółek dla dzieci z sąsiednich przedszkoli
Ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Portret mojej Pani”
Roku szkolnym 2015 – 2016 dzieci brały udział i odnosiły sukcesy w licznych konkursach
​Gdy nowy dzień się budzi
Już uśmiech mam na buzi
Bo wiem, że zaraz zacznę
Nowych przygód czas.
Tu czeka na mnie pani
Koledzy ukochani
Tu uczyć się zaczynam,
By lepiej poznać świat.
​Fragment naszego hymnu