Umiejętności społeczno-emocjonalne:

 • Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 • Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.

 • Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.

 • Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.

Nauka czynności:

 • Rysuje po śladzie literę „H” i „h”.

 • Potrafi zobrazować ruchem osobę, zwierzę lub pzredmiot.

 • Kontroluje siłę dmuchania.

 • Precyzyjnie kreśli po śladzie.

 • Doskonali technikę i precyzję wycinania nożyczkami.

 • Doskonali umiejętność rzutu i łapania piłki.

Ja i moje zachowanie:

 • Kształtuje postawy proekologiczne, rozumiejąc niekorzystny wpływ zanieczyszczenia wody na faunę i florę.

 

WIODĄCE ZAGADNIENIA:

 • Buduje pozytywną samoocenę, dostrzegając swoje mocne strony.

 • Uczestniczy w aranżowaniu przestrzeni oraz odgrywa przyjętą w zabawie rolę.

 • Dostrzega różnorodność krajobrazów Polski oraz ich cechy charakterystyczne.

 • Dokonuje oceny zachowań pod kątem bezpieczeństwa.

 

ZABAWY RUCHOWE, SŁOWNO-RUCHOWE:

 • zabawa z elementem równowagi (Przeprawa przez rzekę)

 • zabawa słowno-ruchowa (Słoń)

 • zabawa słowno-ruchowa masażyki (Szły słonie po betonie)

 • zabawa bieżna z pościgiem (Berek kucan)

 • zabawa ruchowa przy muzyce(Załoga na statek)

 • zabawa ruchowa z elementem toczenia (Zygzakowy tor)

 • zabawa ruchowa z elementem rzutu (Lodowa tarcza)

 

ZABAWY LOGOPEDYCZNE:

 • słuchowe (Jaka to melodia?)

 • oddechowe i fonacyjne (Kto się śmieje?)

 • zwiększające sprawność narządów artkulacyjnych (Muzykalna buzia)

 • rozwijające słownictwo (Kto jest za drzewem?)

 

NASZA LEKTURA:

M. E. Letki „Za dobra wróżka”

R. Witek „ Koń i osioł”

J. Grimm „Pani Zamieć”

A. Bahdaj „Podróż w nieznane”

WIERSZ I PIOSENKA:

Wiersze i piosenki z okazji zakończenia Roku Przedszkolnego