Gry i zabawy logiczne kształtują myślenie kreatywne oraz krytyczne. Każdy wie, że matematyka, jest królową nauk, ale czy wiemy dlaczego? Jest to nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń. Ta definicja pokazuje jak szerokie może ona mieć zastosowanie.

Każda gra matematyczna to logiczna łamigłówka liczbowa. W niektórych ćwiczysz rozwiązywanie równań, w innych musisz rozpoznawać wzory, tworzyć połączenia i określać związki. Gry i zabawy matematyczne wpływają na rozwój tak wielu sfer umysłu dziecka, że warto wykorzystywać je już od najmłodszych lat. Ich celem nie jest bynajmniej wychowanie małego geniusza, ale rozbudzenie ciekawości poznawczej dziecka i umiejętności skutecznego poszukiwania odpowiedzi na stawiane problemy. Bardzo ważne jest, aby zabawy były dostosowane do wieku dziecka, by stawiane zadania były interesujące, a ich wspólne wykonanie sprawiało radość. Tylko wówczas dziecko będzie chętnie uczestniczyło w zabawie, będzie rozwijało się w sposób nieskrępowany i będzie gotowe na coraz ambitniejsze wyzwania. Zbyt nisko zawieszona poprzeczka nie stymuluje w ogóle rozwoju dziecka, a zawieszona zbyt wysoko – powoduje, że dziecko szybko się zniechęca i traci wiarę we własne możliwości.

Umiejętności, jakie dziecko zdobywa od najmłodszych lat poprzez zabawę, pomogą mu w przyszłości w codziennym życiu oraz w zmaganiach szkolnych, bowiem gry i zabawy matematyczne mają także duże znaczenie w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym przy realizacji wielu zadań dydaktycznych i wychowawczych np.

umożliwiają rozumienie pojęć matematycznych na poziomie intuicyjnym,

pozwalają w naturalnych sytuacjach ćwiczyć biegłość rachunkową i techniki sprytnych rachunków,

wspomagają zdobywanie i utrwalanie wiedzy oraz posługiwanie się zdobytymi informacjami,

uczą dokładności, cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudności,

kształcą zaradność, śmiałość, odwagę i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji oraz pracowitość,

uczą zarządzania ryzykiem i poszanowania reguł,

rozwijają myślenie dywergencyjne i lateralne.