Konsekwentna nauka drugiego języka od najmłodszych lat ma wpływ na kognitywny rozwój dziecka. Nauka drugiego języka wpływa pozytywnie na umiejętność krytycznego myślenia u dziecka, na jego kreatywność oraz elastyczność myślenia. Poprzez uczenie się języka angielskiego możemy u dziecka rozwijać zdolności muzyczne, plastyczne, aktorskie.

W nauczaniu języka angielskiego w naszym przedszkolu wykorzystywane są ćwiczenia typu TPR ( Total Physical Response ), czyli angażowanie całego ciała w procesie powtarzania i zapamiętywania poszczególnych słów i zwrotów. Niemalże każdemu słowu towarzyszy ruch, który również determinuje codzienną aktywność dzieci przedszkolnych. Proces nauczania języka angielskiego jest wspierany przez wiele pomocy dydaktycznych, takich jak: flashcards, tradycyjne bajki znane dzieciom, czytanie w języku angielskim, płyty z fantastycznymi piosenkami, rymowanki, wyliczanki, pacynka – małpka, która pochodzi z Anglii i porozumiewa się tylko w języku angielskim. Jest ona świetnym motywatorem do komunikowania się dzieci w języku angielskim. W nauczaniu języka angielskiego wykorzystuje się naturalną aktywność poznawczą dzieci, by uczyły się poprzez zabawę i uczestnictwo.

Celem nauki języka angielskiego jest zainteresowanie dzieci poznawaniem wyrażeń w tym języku. Nabywanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych podczas zabaw z rówieśnikami. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i higieny osobistej. Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie. Tworzenie okazji do relaksu i wspólnej zabawy. Wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej, umysłowej i plastycznej. Rozpoznawanie znaczenia i wartości posiadanych rzeczy. Przeżywanie radości podczas zabaw w grupie. Uczenie się niesienia pomocy innym. Wytworzenie miłej atmosfery w grupie. Uczenie się współpracy w zespole. Przestrzeganie reguł zabawy. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zachęcanie do odgrywania treści opowiadania. Uczenie szacunku do zwierząt. Kształtowanie tolerancji dla innych kultur. Inspirowanie i motywowanie do samodzielnego wykonywania zadań oraz podejmowania decyzji. Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizację ruchową i słowną.