RAMOWY ROZKŁAD DNIA - BIEDRONKI

 

 

 

 

600- 800

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800- 830

 

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

830- 900

 

Poranny krąg – zabawy wspierające rozwój zmysłów, oraz procesów poznawczych

900- 915

 

Ćwiczenia poranne

915-930

 

II Śniadanie

930-1015

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1015-1100

R

Zabawy ruchowe na placu zabaw lub spacer i obserwacje przyrodnicze

1100-1130

 

Obiad I (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1130-1215

Z

Zabawy dowolne na sali

1215-1230

D

Zabawa dydaktyczna

1230 - 1300

 

Obiad II (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1300-1330

 

Relaks, bajkoterapia – 2 razy w tygodniu, słuchanie muzyki - wyciszenie

1330-1430

 

Zabawy dowolne/Zajęcia dodatkowe /

1430-1500

 

Podwieczorek (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1500-1615

R

Zabawy ruchowe na placu zabaw

1615-1700

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.